Pla d’Actuació Municipal (PAM 2019-2023)

Si voleu més informació, us podeu descarregar el document amb el detall del PAM i podeu accedir a l’aplicació especifica que ha posat l’Ajuntament en marxa per fer un seguiment del nivell de compliment del Pla.

http://pam.palauplegamans.cat/