Jordi Pujol

5A Tinença d’Alcaldia

Responsable de les Regidories de Salut Publica, Sanitat i Consum